YEAR 8

EXTRA ENGLISH BBC

Nezapomeňte na CD-ROM, který je součástí vašeho pracovního sešitu!

Obsahuje další cvičení k procvičování mluvnice a slovní zásoby.

 

TOPICS

Articles - Členy

Thanksgiving Day - Den Díkůvzdání

Past continuous - minulý čas průběhový