Past tense

29.03.2016 16:31

TEST: PAST TENSE

- pravidelná a nepravidelná slovesa

- kladné a záporné věty

When? April 1

—————

Zpět