Homework

PROJECT

MY FAMILY

Book p. 27 (zadání v sešitě)

When? 9. března

Pracovní sešit

- s 16/ cv.4

When? pátek 12. února

Pracovní sešit

- s. 16/ cv.1

When? středa 10. února

Překlad

- přelož 5 vět do angličtiny (cvičení je na papíře)

When? pátek 5. ledna

Vocabulary

- napsat slovíčka 2C do slovníčku

- pracovní sešit s. 74,75/ C Mickey, Millie and Mut

When? pátek 5. ledna

PRACOVNÍ LIST: TO BE

- dokonči pracovní list

1. Doplň správné tvary slovesa TO BE (am, is, are)

2. Přelož věty z češtiny do angličtiny

When? pátek 15. ledna

PROJECT: ABOUT ME

- zadání v exercise book

When? pondělí 14. prosince

Articles a/an

Project - pracovní sešit: s.5/cv.3

When? (Kdy?): pátek 2. října