Year 5

English for Children: GOGO'S ADVENTURES

Nezapomeňte na CD-ROM, který je součástí vašeho pracovního sešitu!

Obsahuje další cvičení k procvičování mluvnice a slovní zásoby.