Year 9 (2015/2016)


Nezapomeňte na CD-ROM, který je součástí vašeho pracovního sešitu!

Obsahuje další cvičení k procvičování mluvnice a slovní zásoby.

Aktuálně: Grammar - Unit 2 - Present perfect

              Vocabulary - Unit 2 - Verbs + prepositions

 

Songs

Homework

Tests

 

You can practise:

PRESENT PERFECT TENSE (PŘEDPŘÍTOMNÝ ČAS)

elt.oup.com/student/project3rdedition/level4/unit2/grammar/exercise1?cc=cz&selLanguage=cs

elt.oup.com/student/project3rdedition/level4/unit2/grammar/exercise2?cc=cz&selLanguage=cs

elt.oup.com/student/project3rdedition/level4/unit2/grammar/exercise3?cc=cz&selLanguage=cs

PAST TENSE (MINULÝ ČAS)

www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/simpas-paspro/exercises?ex02

www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/simpas-paspro/exercises

www.helpforenglish.cz/article/2007010301-minuly-prosty-a-prubehovy-cas

elt.oup.com/student/project3rdedition/level4/unit1/grammar/exercise1?cc=cz&selLanguage=cs

elt.oup.com/student/project3rdedition/level4/unit1/grammar/exercise2?cc=cz&selLanguage=cs

elt.oup.com/student/project3rdedition/level4/unit1/grammar/exercise3?cc=cz&selLanguage=cs

CAMBRIDGE ENGLISH: KEY (KET)

reading_writing.pdf (231051)

speaking.pdf (367494)

listening.pdf (151972)

cambridge-english-key-sample-paper-1-listening-audio-file-pt 1 v2.mp3 (2914206)

cambridge-english-key-sample-paper-1-listening-audio-file-pt 2 v2.mp3 (1445932)

cambridge-english-key-sample-paper-1-listening-audio-file-pt 3 v2.mp3 (1698769)

cambridge-english-key-sample-paper-1-listening-audio-file-pt 4 v2.mp3 (1872841)

cambridge-english-key-sample-paper-1-listening-audio-file-pt 5 v2.mp3 (1757633)

PRESENT PERFECT (PŘEDPŘÍTOMNÝ ČAS)

www.eflnet.com/grammar/presperf1.php

www.eflnet.com/grammar/whquestionspresperf.php

www.eflnet.com/grammar/yesnopresperf.php

www.eflnet.com/grammar/presperfnegative.php

www.eflnet.com/grammar/presperffill.php

www.tolearnenglish.com/exercises/exercise-english-1/exercise-english-18.php

elt.oup.com/student/project/level3/unit05/grammar/exercise1?cc=cz&selLanguage=cs

elt.oup.com/student/project/level3/unit05/grammar/exercise2?cc=cz&selLanguage=cs

elt.oup.com/student/project/level3/unit05/grammar/exercise3?cc=cz&selLanguage=cs

www.englishpage.com/verbpage/presentperfect.html

MODAL VERBS

elt.oup.com/student/project/level3/unit06/grammar/?cc=cz&selLanguage=cs

SOMETHING'S WRONG

elt.oup.com/student/project/level3/unit06/vocabulary/exercise1?cc=cz&selLanguage=cs

PLACEMENT TEST

www.tolearnenglish.com/test-de-niveau-anglais-grammaire.php