Year 6 (2015/2016)

Nezapomeňte na CD-ROM, který je součástí vašeho pracovního sešitu!

Obsahuje další cvičení k procvičování mluvnice a slovní zásoby.

Aktuálně: Grammar - Unit 2 - Countable and uncountable nouns

                                              articles a/an

              Vocabulary - Unit 2 - Food and drink 

Songs

Homework

Tests

 

TOPICS (Témata)

Food and drink

Past tense

TO BE - past tense

Present continuous

Christmas

Adverbs of frequency

Halloween

Dates

Numbers

Months

Present Simple (Přítomný čas prostý)