Tests

Past tense

15.04.2016 18:19
TEST: PAST TENSE - otázky a odpovědi When? April 19

—————

Past tense

29.03.2016 16:31
TEST: PAST TENSE - pravidelná a nepravidelná slovesa - kladné a záporné věty When? April 1

—————

Past tense

09.03.2016 17:25
TEST - minulý čas (pravidelná slovesa) kladné a záporné věty When? March 10

—————

Vocabulary

05.03.2016 10:57
TEST: slovíčka 3B When? March 8

—————

Vocabulary 3A; was/were

13.02.2016 09:54
TEST: VOCABULARY 3A; WAS/WERE, WASN'T/WEREN'T When? February 15

—————

BIG TEST

27.01.2016 18:30
BIG TEST: UNIT 2 When? 5. února

—————

Vocabulary

26.01.2016 18:50
TEST: VOCABULARY - animals When? February 2

—————

Present continuous

19.01.2016 16:37
TEST: přítomný průběhový čas +, -, ? a krátké odpovědi When? January 21  

—————

Present continuous

09.01.2016 18:00
TEST: Přítomný čas průběhový +, - When? January 12

—————

BIG TEST

26.11.2015 19:05
BIG TEST: UNIT 1 1. Přítomný čas prostý (+, -, ?) 2. Řadové číslovky, měsíce, roční období 3. Frekvenční příslovce 4. Čtení  

—————