Homework

PROJECT

MY STRANGE FAMILY

- nakreslit nebo nalepit obrázky (z časopisu, internetu ...) čtyř "lidí" (členů netradiční rodiny)

- popsat obrázky (min. 16 vět, např. 4 věty ke každému obrázku)

When? 4. dubna

Angličtina - příprava k testům

p. 57/ ex. 2

When? 8. března

PROJECT

MY TOWN

Book p. 63 (zadání v sešitě)

When? 1. března

Vocabulary

Napsat slovíčka 5D.

When? 8. února

MY ROOM (Můj pokojíček)

- do sešitu PROJECT

- nakresli plánek svého pokoje

- popiš slovně jednotlivé věci

- napiš 5 vět : There is/ There are (There is a computer on the desk.)

When? 28. ledna

Pracovní list

Vocabulary - Our house

There is/are

When? 18. ledna

Pracovní sešit

There is / are

p. 45/2

When? 14. ledna

Angličtina - příprava k testům

p. 30/4

When? 19. ledna

PROJECT: FREE TIME nebo MY DAY

- zadání v exercise book

When? 14. prosince

Angličtina - příprava k testům

p. 62/2 (použij slovíčka ze strany 61)

When? 8. prosince

Vocabulary (Slovíčka)

Napsat slovíčka 4D

When? 4. listopadu

Reading (čtení)

Angličtina - příprava k testům: s. 41

When? 20. října

Vocabulary (Slovíčka)

Napsat slovíčka 4C Free time.

Workbook: s. 76

When? 19. října

Writing (psaní)

Napište 5 vět na téma MY DAY - můj den.

When? 8. října

Speaking (mluvení)


Připravte si 5 vět na téma MY DAY - můj den.

When? 7. října

Tracy's day

Project - pracovní sešit

When? 5. října

s. 34/cv. 2

Reading (čtení)

Angličtina - příprava k testům podle vzd. standardů pro 5. ročník ZŠ

When? (Kdy?): 6. října

Reading (Facebook): s.12,13/cv.1

Writing (psaní)

Angličtina - příprava k testům podle vzd. standardů pro 5. ročník ZŠ

s. 13 / Writing 1

When? (Kdy?): 29. září

VOCABULARY - SLOVÍČKA

like - mít rád

don't like - nemít rád

can - umět

can't - neumět